• „Sprawozdania finansowe za 2019 rok znajdują się na stronie internetowej BIP Gminy Deszczno w zakładce Informacje – Budżet Gminy – Sprawozdania finansowe za 2019 r.  pod adresem www.bip.deszczno.pl”

      BIP-Sprawozdanie finansowe
      • BIP-sprawozdania finansowe