• Kontakt

     • Zespół Klubów Dziecięcych ,,Bajkowa Przystań'' ul. Kręta 1a Maszewo
     • 570323782
     • ul. Kręta 1a Maszewo 66-446 Deszczno Poland
     • Administratorem jest Zespół Klubów Dziecięcych ,,Bajkowa Przystań’’ ul. Kręta 1a Maszewo, 66-446 Deszczno, e-mail: dyrektor.klubmalucha@deszczno.pl, tel. 570323782 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail – inspektor@cbi24.pl . Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
    • Logowanie